Bài viết bên dưới sẽ hướng dẫn bạn từng bước xem tổng số tiền, tổng số đơn, tổng phí ship mà mình đã mua trên Shopee bằng mã lập trình.

Xem tổng đơn Shopee trên máy tính

Sử dụng máy tính để bàn/máy tính xách tay, bạn sẽ được xem số lượng đơn hàng, số tiền, phí ship mà bạn đã từng mua từ trước đến nay.

Bước 1: Đăng nhập trang chủ https://shopee.vn/

Vào trang chủ Shopee bằng cách truy cập link Tại Đây. Sau đó đăng nhập vào tài khoản của bạn.

Bước 2: Mở Console của trình duyệt

Khi đang ở website Shopee bạn có ba cách sau để mở giao diện của lập trình viên:

 • Bấm F12 trên bàn phím, nếu không được thì bấm Fn + F12 (Máy tính Window)
 • Nếu bạn sử dụng MacOS hãy dùng command + option + i
 • Click chuột phải vào vị trí bất kì trong trình duyệt chọn Inspect(hoặc Kiểm tra)
Hướng dẫn xem tổng số tiền, đơn hàng mua trên Shopee
Hướng dẫn xem tổng số tiền, đơn hàng mua trên Shopee

Mục Console sẽ xuất hiện như ở bước 4.

Bước 3: Copy tập lệnh thống kê tiền mua hàng Shopee

Xem mã giảm giá Shopee

Bên dưới là tập lệnh dùng để thống kê tổng tiền đã mua Shopee như tiêu đề đã nhắc tới. Bạn làm theo cách sau để copy:

 1. Bôi đen toàn bộ kí tự bên dưới.
 2. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + C để Copy.

Vậy là bạn đã hoàn thành copy, tiếp theo đến bước 5.

let tongDonHang = 0;
let tongTienDuocGiamMggShopee=0;
let tongTienDuocGiamMggShopeeShop=0;
let tongTienChiTieu = 0;
let tongTienTietKiem=0;
let tongTienHang = 0;
let tongTienVanChuyenChuaGiam = 0;
let tongTienVanChuyenDuocGiam = 0;
let tongSanPhamDaMua = 0;
let trangThaiDonHangConKhong = true;
let coin_earn = 0;
let offset = 0;
let si = 8;
let tongTienVanChuyenPhaiTra = 0;
let orders = [];
const xhttp = new XMLHttpRequest();
function chayChuongTrinh() { 
xhttp.open("GET", "https://shopee.vn/api/v1/orders/?order_type=3&offset="+offset+"&limit="+si, true); 
xhttp.send(); 
}
xhttp.onreadystatechange = function() {
if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {
orders = JSON.parse(this.responseText)['orders'];
tongDonHang += orders.length;
trangThaiDonHangConKhong = orders.length >= si;
orders.forEach(order => {
const t3 = order["shipping_discount_subtotal"] / 100000;
tongTienVanChuyenDuocGiam += t3;
const t31 = order["shipping_subtotal_before_discount"] / 100000;
tongTienVanChuyenChuaGiam += t31;
const t4=order["merchandise_subtotal"] / 100000;
tongTienHang+=t4;
const t41=order["actual_price"] / 100000;
tongTienChiTieu+=t41;
const t2 = order["shipping_fee"] / 100000;
tongTienVanChuyenPhaiTra += t2;
order["items"].forEach(item => {
const t5 = item["amount"];
tongSanPhamDaMua += t5;
});
const t6=(order["payment_info"]["voucher_info"]["discount_by_shop_voucher"]||0)/100000;
tongTienDuocGiamMggShopeeShop += t6;
const t61=(order["payment_info"]["promotion_info"]["used_price"]||0)/100000;
tongTienDuocGiamMggShopeeShop += t61;

const t7=(order["payment_info"]["voucher_info"]["discount_by_shopee_voucher"]||0)/100000;
tongTienDuocGiamMggShopee += t7;
const t8=(order["payment_info"]["coin_info"]["coin_earn_by_shopee_voucher"]||0);
coin_earn += t8;

});
offset += si;
if(trangThaiDonHangConKhong) {
console.log('Đã trích xuất được: ' + tongDonHang + ' đơn hàng. Đang lấy thêm dữ liệu....');
chayChuongTrinh();
}
else {
tongTienHang=tongTienHang-(tongTienDuocGiamMggShopeeShop+tongTienDuocGiamMggShopee);
tongTienTietKiem=tongTienDuocGiamMggShopee+tongTienDuocGiamMggShopeeShop+tongTienVanChuyenDuocGiam;
const tongTienChiTieuX=pxgPrice(tongTienChiTieu);
console.log("================================");
console.log("%c"+PXGCert(tongTienChiTieu), "font-size:16px;");
console.log("%cSố tiền bạn ĐÃ ĐỐT vào Shopee là: "+"%c"+tongTienChiTieuX+" vnđ%c", "font-size: 18px;","font-size: 20px; color:red;font-weigth:900", "font-size: 22px;");
console.log("================================");
console.log("%cTổng đơn hàng đã giao: "+"%c"+pxgPrice(tongDonHang)+" đơn hàng", "font-size: 18px;","font-size: 20px; color:orange");
console.log("%cTổng sản phẩm đã đặt: " + "%c" + pxgPrice(tongSanPhamDaMua)+" sản phẩm", "font-size: 20px;","font-size: 20px; color:black");
console.log("%cTổng tiền hàng + phí vận chuyển khi CHƯA SỬ DỤNG các loại voucher: "+"%c"+pxgPrice(tongTienChiTieu+tongTienTietKiem)+" vnđ", "font-size: 20px;","font-size: 24px; color:orange;font-weigth:700");
console.log("%cTổng tiền hàng khi chưa dùng Mã giảm giá: "+"%c"+pxgPrice(tongTienChiTieu+tongTienTietKiem-tongTienVanChuyenChuaGiam)+" vnđ", "font-size: 18px;","font-size: 18px; color:#fc0000");
console.log("%cTổng tiền phí vận chuyển khi chưa dùng mã Freeship: "+"%c"+pxgPrice(tongTienVanChuyenChuaGiam)+" vnđ", "font-size: 18px;","font-size: 18px; color:#fc0000");
console.log("================================");
console.log("%cTổng tiền hàng + phí vận chuyển khi ĐÃ SỬ DỤNG các loại voucher: "+"%c"+tongTienChiTieuX+" vnđ%c", "font-size: 20px;","font-size: 24px; color:orange;font-weigth:700", "font-size: 20px;");
console.log("%cTổng tiền phí vận chuyển mà bạn đã chịu: "+"%c"+pxgPrice(tongTienVanChuyenPhaiTra)+" vnđ", "font-size: 20px;","font-size: 20px; color:#fc0000");
console.log("%c(1)Tổng tiền phí ship được giảm qua Mã Freeship: "+"%c"+pxgPrice(tongTienVanChuyenDuocGiam)+" vnđ", "font-size: 18px;","font-size: 18px; color:green");
console.log("%c(2)Tổng tiền TIẾT KIỆM bằng Mã giảm giá Shopee: "+"%c"+pxgPrice(tongTienDuocGiamMggShopee)+" vnđ", "font-size: 18px;","font-size: 18px; color:green");
console.log("%c(3)Tổng tiền TIẾT KIỆM qua Voucher của Shop: "+"%c"+pxgPrice(tongTienDuocGiamMggShopeeShop)+" vnđ", "font-size: 18px;","font-size: 18px; color:green");
console.log("%c(4)Tổng Xu nhận được nhờ dùng Mã hoàn xu Shopee: "+"%c"+pxgPrice(coin_earn)+" xu", "font-size: 18px;","font-size: 18px; color:green;font-weigth:700");
console.log("%c💰Số tiền mà bạn đã LỜI khi mua Shopee là (1+2+3+4): "+"%c"+pxgPrice(tongTienTietKiem+coin_earn)+" vnđ", "font-size: 20px;","font-size: 22px; color:orange;font-weigth:700");
console.log("================================");
console.log("%c👉Lấy Mã giảm giá Shopee mỗi ngày tại đây: "+"%chttps://mgg.vn/ma-giam-gia/shopee", "font-size: 16px;","font-size: 18px; color:orange;font-weigth:700");
console.log("%c👉Top 10 App vay tài chính, vay tiêu dùng: "+"%chttps://mgg.vn/10-ung-dung-vay-online-tin-chap-uy-tin-tai-viet-nam/", "font-size: 16px;","font-size: 16px; color:green;font-weigth:700");
}
}
};
function PXGCert(pri){
if(pri<=10000000){ return "Bạn vẫn chưa nghiện, thật may quá 😍"; }else if(pri>10000000 &&pri<=50000000){ return "Bạn bắt đầu nghiện Shopee rồi đấy!!! 😂"; }else if(pri>50000000 &&pri<80000000){
return "Không thể tin được! BẠN LÀ CON NGHIỆN SHOPEE CHÍNH HIỆU 😱";
}else{
return "HAHA !!! Bạn chi tiêu quá nhiêu trên Shopee rồi! Sắp thành THÁNH SHOPEE 😝";
}
}
function pxgPrice(number, fixed=0) {
if(isNaN(number)) return 0;
number = number.toFixed(fixed);
const delimeter = ',';
number += '';
const rgx = /(\d+)(\d{3})/;
while (rgx.test(number)) {
number = number.replace(rgx, '$1' + delimeter + '$2');
}
return number;
}
chayChuongTrinh();

Bước 4: Dọn dẹp console rồi click vào dòng đầu tiên

Quay trở lại giao diện console tại trang Shopee, bạn hãy click vào nút clear rồi click chuột vào hàng đầu tiên như hình bên dưới.:

Cách tính tổng số tiền hàng trên Shopee
Cách tính tổng số tiền hàng trên Shopee

Bước 5: Dán vào trình duyệt console

Tiếp đến bấm tổ hợp phím Ctrl + V (command + V), hoặc nhấn phải chuột rồi chọn Dán (Paste). Sau đó nhấn Enter.

Cách xem số tiền đã tiêu dùng trên Shopee bằng mã lệnh
Cách xem số tiền đã tiêu dùng trên Shopee bằng mã lệnh

Bước 6: Nhấn Enter và đợi kết quả

Sau khi đã nhấn Enter thì giờ chỉ việc ngồi đợi kết quả. Kết quả sẽ rất thú vị khi cho bạn biết:

 • Tổng số tiền bạn đã tiêu
 • Tổng đơn hàng đã giao
 • Tổng tiền mà bạn đã tiết kiệm được khi sử dụng mã giảm giá Shopee
 • Tổng tiền được giảm khi sử dụng mã giảm giá Shop
 • Tổng tiền nhận được khi dùng mã hoàn xu
 • Số Xu Shopee mà bạn nhận được
 • Tổng phí ship
 • Tổng phí ship mà bạn đã tiết kiệm được
 • Tổng sản phẩm đã mua
 • Số tiền hàng mà chưa dùng mã freeship
 • Số tiền hàng đã áp dụng mã freeship

Kết quả:

Hướng dẫn kiểm tra bạn đã mua bao nhiêu trên Shopee
Hướng dẫn kiểm tra bạn đã mua bao nhiêu trên Shopee

Nếu muốn chạy lại từ đầu, bạn chỉ việc gõ lệnh chayChuongTrinh(); trong mục console rồi nhấn Enter.

Trong trường hợp không được, bạn chỉ việc copy đoạn mã trên và dán vào console như bước trên nhé.