Trang chủTin khuyến mãiShopeeShopee 9.9: Săn voucher 1,2 triệu – 509K, Mã FreeShip 99K🔥 Tiết...

Shopee 9.9: Săn voucher 1,2 triệu – 509K, Mã FreeShip 99K🔥 Tiết Lộ Mã SHOPEE Ngày 09/09

🚛 Chính sách miễn phí vận chuyển 09/09:

► 0h, 9h, 12h, 15h, 18h, 21h: Lưu trên banner tới 15 mã freeship 15K/0đ, 10K/0đ, mã freeship 50% tối đa 30K/0đ, mã freeship 30K đơn từ 25K tại link này: https://tinyurl.com/yh3rwmfe

► Lưu thêm các mã MPVC khác: https://tinyurl.com/yf35b6o2

► MPVC toàn sàn từ 99k

► Số lượt mã freeship được dùng tối đa ngày 09/09 là: 24 lượt/ngày

 

⭐️ Săn voucher cùng Shopee KOL – Mã áp toàn sàn: https://tinyurl.com/2lvfhxfb

► 0H, 9H, 12H: Lưu trên banner + dùng ngay mã giảm 199K đơn từ 199K toàn sàn Shopee (tất cả user): https://tinyurl.com/2lvfhxfb

► 12H, 18H, 21H: Lưu trên banner + dùng ngay mã giảm 99K đơn từ 99K toàn sàn Shopee (tất cả user): https://tinyurl.com/2lvfhxfb

► 12H, 18H, 21H: Lưu trên banner + dùng ngay mã giảm 9K đơn từ 0đ toàn sàn Shopee (tất cả user): https://tinyurl.com/2lvfhxfb

► 0H, 9H, 12H, 15H, 18H, 21H:Lưu trên banner + dùng ngay mã giảm 30K đơn từ 150K toàn sàn Shopee (tất cả user): https://tinyurl.com/2lvfhxfb

► 0H, 9H, 12H, 15H, 18H, 21H: Lưu trên banner + dùng ngay mã giảm 30K đơn từ 99K toàn sàn Shopee (lọc user): https://tinyurl.com/2lvfhxfb

► 12H, 18H, 21H: Lưu trên banner + dùng ngay mã giảm 30K đơn từ 99K toàn sàn Shopee (Tất cả user): https://tinyurl.com/2lvfhxfb

► 0H, 9H, 12H, 15H, 18H, 21H: Lưu trên banner + dùng ngay mã hoàn 20K đơn từ 50K toàn sàn Shopee (lọc user): https://tinyurl.com/2lvfhxfb

► 9H, 12H, 15H, 18H, 21H: Lưu trên banner + dùng ngay mã giảm 10K đơn từ 35K toàn sàn Shopee tại link này: https://tinyurl.com/2lvfhxfb

► 0h, 9H, 12H, 15H, 18H, 21H: Lưu trên banner + dùng ngay mã giảm 15K đơn từ 65K toàn sàn Shopee tại link này: https://tinyurl.com/2lvfhxfb

.

⭐️ 1. Khung Giờ Săn Sale – Mã áp toàn sàn: https://tinyurl.com/yh3rwmfe

► 0h: mã giảm 1 triệu đơn từ 0đ toàn sàn Shopee khi thanh toán bằng thẻ VISA (chờ cập nhật mã lúc 23h30 ngày 8/9)

► Vào link này https://tinyurl.com/ydvhfr65 lưu trước trên banner mã giảm 50% tối đa 1,2 triệu đơn từ 2,4 triệu toàn sàn Shopee (dùng lúc 0H ngày 09/09)

► 0h: giảm 50% tối đa 99K đơn từ 99K toàn sàn Shopee. List sản phẩm áp mã: https://tinyurl.com/2grztc7y

99TANGBAN59K giảm 7% tối đa 59K đơn từ 350K toàn sàn Shopee. List sản phẩm áp mã: https://tinyurl.com/2pp7vkgz

99TANG59K giảm 6% tối đa 59K đơn từ 350K toàn sàn Shopee. List sản phẩm áp mã: https://tinyurl.com/2ogvslac

► 9h: 99HUNT99K9H giảm 50% tối đa 99K đơn từ 99K toàn sàn Shopee. List sản phẩm áp mã: https://tinyurl.com/2lsbjxm9

► 10h: 99DROP100K10H hoàn 100K đơn từ 500K toàn sàn Shopee. List sản phẩm áp mã: https://tinyurl.com/2kwxcud3

► 12h: 99HUNT99K12H giảm 50% tối đa 99K đơn từ 99K toàn sàn Shopee. List sản phẩm áp mã: https://tinyurl.com/2pof6qkq

► 16h: 99DROP30K16H hoàn 30K đơn từ 0đ toàn sàn Shopee. List sản phẩm áp mã: https://tinyurl.com/2m7p9fyv

► 18h: 99HUNT99K18H giảm 50% tối đa 99K đơn từ 99K toàn sàn Shopee. List sản phẩm áp mã: https://tinyurl.com/2kzzsdsh

► 21h: 99HUNT99K21H giảm 50% tối đa 99K đơn từ 99K toàn sàn Shopee. List sản phẩm áp mã: https://tinyurl.com/2msdwraa

.

📌 1.1. Mã Áp Dụng Cho Nhiều Sản Phẩm:

Các mã bên dưới sẽ back thêm lượt dùng lúc 9H, 12H, 15H, 18H, 21H:

AFF69CAPK hoàn 25K đơn từ 59K. List sản phẩm áp mã: https://tinyurl.com/2fvgln3y

AFF69APK giảm 30K đơn từ 99K. List sản phẩm áp mã: https://tinyurl.com/2koqebd2

AFF69ASL giảm 20K đơn từ 99K. List sản phẩm áp mã: https://tinyurl.com/2lrwwytx

AFF69IASL hoàn 15K đơn từ 59K. List sản phẩm áp mã: https://tinyurl.com/2ozowuth

.

📌 1.2. Đêm Sale Thương Hiệu Tiêu Dùng: https://tinyurl.com/y53a8pmh

► 0h: FMCGBMO99 giảm 99K đơn từ 0đ cho 5 ngành Tiêu dùng. List sản phẩm áp mã: https://tinyurl.com/2gnbvood

► 0h: FMCGBMO999 giảm 999K đơn từ 0đ cho 5 ngành Tiêu dùng. List sản phẩm áp mã: https://tinyurl.com/2ojpcdju

.

⭐️ 2. Các voucher bắt buộc phải lưu trước trên banner thì 09/09 mới dùng được:

📌 2.1. Đón chờ Siêu Sale – Lưu trước voucher mở sớm: https://tinyurl.com/ydvhfr65

Từ 06/09 – 08/09 vào link Đón chờ Siêu Sale https://tinyurl.com/ydvhfr65 lưu trước các mã toàn sàn Shopee và các ngành hàng để dùng ngay lúc 0H ngày 09/09 bên dưới:

► Lưu trước mã hoàn 10% tối đa 70K đơn từ 500K toàn sàn Shopee

► Lưu trước mã giảm 15% tối đa 15K đơn từ 99K toàn sàn Shopee

► Lưu trước mã giảm 10% tối đa 50K đơn từ 250K cho ShopeeMall

► Lưu trước mã freeship 15K đơn từ 0đ toàn sàn Shopee

► Lưu trước mã giảm 25K đơn từ 150K cho Thời Trang, Đời Sống, Hàng Quốc Tế

► Lưu trước mã giảm 10% tối đa 100K đơn từ 500K cho Tiêu Dùng

► Lưu trước mã giảm 6% tối đa 1 triệu đơn từ 3 triệu cho Điện Tử Công Nghệ

.

📌 2.3. Lưu sớm các voucher trước giờ G: https://tinyurl.com/ydvhfr65

Từ 21H tối 08/09, vào link trên để lưu trước các voucher trước giờ G, phải dùng ngay lúc 0H ngày 09/09:

► 21h00: Lưu trước trên banner mã 99K toàn sàn

► 21h30: Lưu trước trên banner mã 109K toàn sàn

► 22h00: Lưu trước trên banner mã 209K toàn sàn

► 22h30: Lưu trước trên banner mã 309K toàn sàn

► 23h00: Lưu trước trên banner mã 409K toàn sàn

► 23h30: Lưu trước trên banner mã 509K toàn sàn

.

📌 2.4. Lưu sớm Mã trên banner Tại Link Siêu Sale Voucher tháng 9: https://tinyurl.com/2n5qrlua

► Từ 07/09 và từ 0H, 9H ngày 09/09 vào lưu trước trên banner mã giảm 99K đơn từ 99K toàn sàn Shopee (dùng lúc 0H, 9H, 12H ngày 09/09)

► Từ 07/09 và từ 0H, 0H30, 1H, 1H30, 2H, 6H30, 7H, 9H, 10H30, 11H, 11H30, 12H, 15H, ngày 09/09 vào lưu trước trên banner mã giảm 30K đơn từ 150K toàn sàn Shopee (dùng lúc 0H, 0H30, 1H, 1H30, 2H, 6H30, 7H, 9H, 10H30, 11H, 11H30, 12H, 15H, 18H ngày 09/09)

► Từ 0H, 8H, 10H, 11H, 16H ngày 09/09 vào lưu trước trên banner mã hoàn 20K đơn từ 50K toàn sàn Shopee (dùng lúc 8H, 10H, 11H, 16H, 18H)

► Từ 0H, 9H ngày 09/09 vào lưu trước trên banenr mã giảm 50K đơn từ 300K toàn sàn Shopee (dùng lúc 9H, 12H ngày 09/09)

.

📌 2.5. Lưu trước mã trên link Trở lại săn Deal: https://tinyurl.com/2gtcdtkn

► 21h30: vào link lưu trước mã giảm 999K đơn từ 0đ toàn sàn Shopee (chỉ hiện cho 1 số user)

► 22h30: vào link lưu trước mã giảm 999K đơn từ 0đ toàn sàn Shopee (chỉ hiện cho 1 số user)

► 23h30: vào link lưu trước mã giảm 999K đơn từ 0đ toàn sàn Shopee (chỉ hiện cho 1 số user)

.

📌 2.6. Lưu Trước Mã Giảm Cho Các Thương Hiệu Tại Link Siêu Sale Voucher: https://tinyurl.com/2k7vxko8

► Từ 08/09 vào lưu trước trên banner mã giảm 30% tối đa 200K đơn từ 0Đ áp dụng cho các sản phẩm thuộc 15 thương hiệu: Enfa, Johnson & Johnson, Kinh Đô, Friso, Bayer, NIVEA, Innisfree, LIXIBOX, Rohto, Manyo, SUNHOUSE, Philips, SAMSUNG, HP_Official, Gaabor

► Tối 08/09 vào lưu trước trên banner các mã giảm 50K, 100K, 50% đơn từ 0đ cho các thương hiệu trên

.

⭐️ 3. Trang Chủ Siêu Sale 09/09: https://tinyurl.com/yf7t9dn2

.

⭐️ 4. Live Show Shopee – Đêm Hội Trăng Rằm: https://tinyurl.com/2hu7699w

► Lắc xu chia kho xu 99m mỗi khung.

► Tham gia sự kiện cơ hội trúng mã 999k

► Săn voucher 1 Triệu đơn từ Visa, Samsung, Unilever.

► Săn voucher 99k nhiều khung xuyên suốt live

.

⭐️ 5. Hàng Hiệu Giá Tốt: https://tinyurl.com/2mgcphjv

► Voucher ưu đãi khác từ các thương hiệu.

.

⭐️ 6. Siêu sale ngành hàng: https://tinyurl.com/ycv3uze2

► Voucher ưu đãi từ các ngành hàng.

► Săn deal đồng giá 1k, x9k

.

⭐️ 7. Shopee Hoàn Xu Xtra: https://tinyurl.com/2nej4d4y

► 0H: Lưu trước trên banner tại link này https://tinyurl.com/2nej4d4y + dùng ngay mã CCBSPIKEH0909 hoàn 8% tối đa 200K đơn từ 400K cho các sản phẩm Hoàn Xu Xtra: https://tinyurl.com/2mppdcyc

► 0H: Lưu trên banner tại link này https://tinyurl.com/2kzmba6n + dùng ngay mã CCBHUNTS0909 hoàn 10% tối đa 500K đơn từ 3 triệu cho các sản phẩm Hoàn Xu Xtra: https://tinyurl.com/2my328rf

.

⭐️ 8. Ưu đãi thanh toán bằng ShopeePay: https://tinyurl.com/yfufap4v

SPPSEP9EBMBS giảm 10K đơn từ 50k toàn sàn Shopee

SPPSEP9EB20 giảm 20% tối đa 10K đơn từ 20k toàn sàn Shopee

► 0h: SPPSEP90H giảm 5% tối đa 1.2 triệu đơn từ 2 triệu toàn sàn Shopee

► 9h: SPPSEP99H giảm 10% tối đa 20K đơn từ 200K toàn sàn Shopee

► 12h: SPPSEP912H giảm 10K đơn từ 20K toàn sàn Shopee

► 15h: SPPSEP915H giảm 10K đơn từ 50K toàn sàn Shopee

► Lưu mã 10K đơn từ 0đ trên banner: https://tinyurl.com/yfufap4v

► Lưu mã 20% tối đa 10K đơn từ 20K trên banner: https://tinyurl.com/yfufap4v

► Lưu thêm nhiều voucher khác trên banner: https://tinyurl.com/ydvhfr65

.

⭐️ 9. Nhóm Điện tử công nghệ: https://xomsansale.group/6bnEMa 

► 0H: 99ELHA giảm 7% tối đa 500K đơn từ 300K. List sản phẩm áp mã: https://tinyurl.com/2dv8x8d5

► 0H: 99ELHA1 giảm 5% tối đa 1m đơn từ 3m. List sản phẩm áp mã: https://tinyurl.com/2kv6n3fc

► Săn deal hot công nghệ các khung giờ.

.

📌 9.1. Công Nghệ Mall: https://tinyurl.com/2b33w5pf

ELMALL1TR giảm 5% tối đa 1m đơn từ 3m

ELBMO99 giảm 12% tối đa 200k đơn từ 500k

ELMALL150 giảm 8% tối đa 150k đơn từ 500k

ELHUNT99 giảm 5% tối đa 1m đơn từ 3m

ELMALL10 giảm 10% tối đa 500k đơn từ 500k

ELMALL7 giảm 7% tối đa 1m đơn từ 5m

► Săn deal hot công nghệ các khung giờ.

.

⭐️ 10. Thời trang: https://tinyurl.com/yzok88zz

► 0h: 99FASHION giảm 15K đơn từ 150K cho Thời trang. List sản phẩm áp mã: https://tinyurl.com/2lxfkvh6

► 0h: 99FASHION1 giảm 10K đơn từ 99K cho Thời trang. List sản phẩm áp mã: https://tinyurl.com/2ow3unvv

► Săn deal 1K, 6K, voucher các khung giờ

🔸 Săn mã mua deal 9K các khung giờ 0H, 12H, 15H, 18H:

🔸 Săn mã 220K các khung giờ 0H, 9H, 12H, 15H, 18H, 21H:

► 0H: CURN222 (mã shop) giảm 222K đơn từ 600K cho sp của shop Curnon Watch Official: https://tinyurl.com/2hasa7hl

► 0H: DECAEXL99 (mã shop) giảm 222K đơn từ 0đ cho sp của shop Decathlon Official Store: https://tinyurl.com/2l2bwxhr

► 0H: KINH99222 (mã shop) giảm 222K đơn từ 0đ cho sp của shop Kính Mắt Lily: https://tinyurl.com/2jrohttt

► 0H: JUSTV9S00 (mã shop) giảm 222K đơn từ 600K cho sp của shop Đồ lót Just Bra (Jutimi Group): https://tinyurl.com/2mmw7hrf

.

📌 10.1. Voucher Thời Trang: https://tinyurl.com/22vg3qrl

► Voucher ưu đãi từ các thương hiệu.

► Voucher từ các shop bán.

.

⭐️ 11. Nhóm 5 ngành Tiêu dùng: https://tinyurl.com/yjk2n288

(Gồm: Sức khỏe sắc đẹp, Bách hóa online, Mẹ bé, Giặt giũ, Thú cưng)

► 0h: 99FMCG giảm 7% tối đa 100K đơn từ 500K cho 5 ngành Tiêu dùng. List sản phẩm áp mã: https://tinyurl.com/2psje29d

► 0h: 99FMCG1 giảm 8% tối đa 40K đơn từ 250K cho 5 ngành Tiêu dùng. List sản phẩm áp mã: https://tinyurl.com/2zg2ylkw

► Lưu voucher từ các thương hiệu, shop bán hàng

► Săn deal 1K, 9K các khung giờ

► Săn voucher 88K các khung giờ

.

📌 11.1. Tiêu Dùng Mall: https://tinyurl.com/ygcs85kp

FMCGMALL giảm 8% tối đa 80k đơn từ 250k

FMCG100K giảm 100k đơn từ 1tr

FMCGHOT giảm 10% tối đa 80k đơn từ 400k

► Lưu các mã freeship Shopee Mart

► Quà tặng cho các đơn hàng.

► Voucher ưu đãi từ các thương hiệu.

.

📌 11.2. Sức Khỏe Sắc Đẹp: https://tinyurl.com/2dwv67d8

COSSBC50K9 giảm 10% tối đa 50k đơn từ 499k

COSSBC100K9 giảm 10% tối đa 100k đơn từ 999k

► Voucher ưu đãi từ các shop bán.

► Deal đồng giá 1k, x9k, quà tặng 0đ

.

📌 11.3. Beauty Club: https://tinyurl.com/yz42yhwo

COSSBC50K9 giảm 10% tối đa 50k đơn từ 499k

COSSBC100K9 giảm 10% tối đa 100k đơn từ 999k

► Voucher ưu đãi từ các shop bán.

► Deal đồng giá 1k, x9k, quà tặng 0đ

.

📌 11.4. Mẹ bé – Mum Club: https://tinyurl.com/yz5dc7zp

FMCGMEXMKB9 hoàn 10% tối đa 60K đơn từ 599K

FMCGMEXTK9 hoàn 15% tối đa 30K đơn từ 99K

► Voucher ưu đãi từ các thương hiệu.

.

⭐️ 12. Nhóm 4 ngành Đời sống : https://tinyurl.com/2bpvvsez

(Gồm: Nhà cửa đời sống, Xe & phụ kiện, Đồ chơi, Nhà sách online)

► 0h: 258LIFESALE giảm 8% tối đa 100K đơn từ 99K. List sản phẩm áp mã: https://tinyurl.com/2jey8fps

► Quà tặng 0đ từ các shop bán.

► Săn deal đồng giá 1k, x9k.

.

📌 12.1. Thương Hiệu Đời Sống: https://tinyurl.com/2f4sk443

► Voucher ưu đãi từ shop bán, deal x9k

.

📌 12.2. Book Club: https://tinyurl.com/yhkkpnh8

► Voucher ưu đãi từ các thương hiệu, shop

.

⭐️ 13. Hàng Quốc Tế: https://tinyurl.com/2klj5g9k

► 0h: CBKO0H giảm 50% tối đa 100K đơn từ 150K cho Hàng quốc tế Hàn Quốc. List sản phẩm áp mã: https://tinyurl.com/2ohrpdem

► 21h: CBKO21H giảm 50% tối đa 100K đơn từ 150K cho Hàng quốc tế Hàn Quốc. List sản phẩm áp mã: https://tinyurl.com/2novl9ld

► 0h: 99CBSALEC giảm 10% tối đa 100K đơn từ 150K cho Hàng quốc tế. List sản phẩm áp mã: https://tinyurl.com/2q68wszo

LENO9910 giảm 10% tối đa 100k đơn từ 300K

CLIO0909 giảm 10% tối đa 30k đơn từ 299K

LUCKY0909 giảm 10% tối đa 30k đơn từ 60K

► Lưu voucher từ các thương hiệu, shop bán hàng

► Săn deal 1k, 9k, x9k từ chương trình

.

⭐️ 14. Nạp Điện thoại + Thanh toán hóa đơn: https://tinyurl.com/yhjjpsxm

SPPHD99 giảm 3% tối đa 10K đơn từ 0đ cho thanh toán hóa đơn

SPPHDNW99 giảm 4% tối đa 15K đơn từ 350K cho thanh toán hóa đơn

► 0h, 9h, 12h, 25h, 18h, 21h: Săn ưu đãi nạp điện thoại 50K chỉ 9K (4 nhà mạng Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobile)

► 0h, 9h, 12h, 15h, 18h, 21h: Lưu trên banner mã giảm 50% tối đa 99K đơn từ 0Đ cho thanh toán hóa đơn (mã lưu được là của bạn)

► 0h, 9h, 12h, 15h, 18h, 21h: Canh back thêm lượt mã SPPBAYHT99 Giảm 50% tối đa 1.2 triệu  đơn đơn từ 0đ cho thanh toán vé máy bay trên Shopee

.

⭐️ 15. Shop xu hướng: https://tinyurl.com/2jc45md3

► Vào lưu trên banner loạt mã 20K/0đ, 50K/0đ, 50% từ các shop tại link này: https://tinyurl.com/2jc45md3

SKAMLTB079 giảm 20K đơn từ 0Đ. List sản phẩm áp mã: https://tinyurl.com/2mnwuvkg

SKAMLTS079 giảm 15K đơn từ  0Đ. List sản phẩm áp mã: https://tinyurl.com/2nad4alt

► Voucher ưu đãi từ shop bán.

► Săn deal đồng giá 7k, x9k.

► 8h: săn mã 99K đơn từ 0đ

► 20h: săn mã 100K đơn từ 0đ

.

⭐️ 16. Shop lên sàn mới: https://tinyurl.com/yjr58dtd

► Voucher ưu đãi từ các shop bán.

► Săn deal đồng giá 1k các khung giờ.

.

———–Mã Từ Các Thương Hiệu———-

► Chờ cập nhật sau…

⏳ Mã đang cập nhật liên tục nên bạn thường xuyên theo dõi bài viết để lấy thêm mã HOT nhé!!!

 

———————————————-

 

Voucher Shopee 9.9

1.1. Voucher mở sớm

voucher Shopee 9.9

Voucher mở sớm nổi bật nhất trong dịp Shopee 9.9 này chính là: Voucher giảm 50% tối đa 1,2 triệu cho đơn từ 2,4 triệu, áp dụng toàn sàn Shopee. Ngoài ra còn rất nhiều voucher mở sớm hấp dẫn sau:

Voucher mở sớm áp dụng khi thanh toán bằng ShopeePay

 • Voucher giảm 10K cho đơn từ 50K
 • Voucher giảm 20% tối đa 10K cho đơn từ 20K
 • Voucher giảm 10% tối đa 15K cho đơn từ 100K

Voucher mở sớm áp dụng toàn sàn

 • Voucher giảm 50% tối đa 1,2 triệu cho đơn từ 2,4 triệu
 • Voucher giảm 10% tối đa 50K cho đơn từ 250K, áp dụng cho sản phẩm thuộc ShopeeMall
 • Voucher giảm 15% tối đa 15K cho đơn từ 99K
 • Voucher hoàn 10% xu tối đa 70K xu cho đơn từ 500K

Voucher mở sớm áp dụng theo từng Ngành hàng

 • Voucher giàm 25K cho đơn từ 150K, áp dụng cho ngành hàng Thời trang
 • Voucher giảm 25K cho đơn từ 150K, áp dụng cho Hàng Quốc Tế
 • Voucher giảm 25K cho đơn từ 150K, áp dụng cho ngành hàng Đời sống
 • Voucher giảm 10% tối đa 100K cho đơn từ 500K, áp dụng cho ngành hàng Tiêu dùng
 • Voucher giảm 6% tối đa 1 triệu cho đơn từ 3 triệu, áp dụng cho ngành hàng Điện tử

Lưu voucher mở sớm từ 26/8 đến 8/9 tại link này: https://tinyurl.com/2o9ujb7a

Voucher từ Shop

Có rất nhiều voucher mở sớm từ Shop đang chờ đón bạn. Bao gồm: Voucher từ Shop đến 20K, voucher cho đơn từ 0Đ, voucher cho đơn từ 50K…

Bạn hãy vào ngay link này để xem và lưu voucher mở sớm từ Shop nhé: https://tinyurl.com/yejtrk5w

1.2. Voucher trước giờ G

Vì là dịp Siêu sale nên sẽ có tới 6 khung giờ lưu voucher trước giờ G từ 21H – 8/9 đến 23H30 ngày 8/9 như hình dưới:

voucher trước giờ G Shopee 9.9

Bạn nhớ đặt giờ để vào lưu voucher trước giờ G trên banner nhé. Sau khi lưu thành công chờ đến đúng 0H ngày 9/9 khi voucher có hiệu lực thì nhanh tay sử dụng. Cách săn voucher trước giờ G hoàn toàn giống với voucher mở sớm.

Link lưu voucher trước giờ G: https://tinyurl.com/ydvhfr65

1.3. Voucher chớp nhoáng

voucher chớp nhoáng

Voucher chớp nhoáng dịp Shopee 9.9.2022 sẽ được tung ra vào 2 khung giờ 10H và 16H ngày 9/9/2022.

 • 10H: Tung voucher 100K
 • 16H: Tung voucher 30K

Các lần sale trước mình thấy voucher chớp nhoáng là dạng voucher khá dễ săn. Chi tiết thông tin về ký tự mã cũng như điều kiện áp dụng mã sẽ được mình tiết lộ vào chiều ngày 8/9/2022 trên các kênh thông tin bên dưới của mình, bạn nhớ theo dõi để nhận được mã sớm nhất nhé:

1.4. FreeShip đơn 0Đ

freeship đơn 0Đ Shopee 9.9

Các mã freeShip dịp Shopee 9.9 gồm:

 • Săn mã freeShip đơn từ 0Đ giảm tối đa 10K mỗi ngày vào 4 khung giờ: 0h, 9h, 12h, 21h tại link này: https://tinyurl.com/yh3rwmfe
 • Săn mã FreeShip đơn từ 0Đ giảm tối đa 15K/10K vào 6 khung giờ: 0h, 9h, 12h, 15h, 18h, 21h ngày 9/9
 • Lưu trước mã FreeShip đơn từ 0Đ giảm tối đa 15K (dùng ngày 9/9) tại đây: https://tinyurl.com/ydvhfr65
 • Shopee tặng sẵn vào tài khoản của bạn một số mã freeShip, bạn vào Kho voucher để kiểm tra nhé!

 

Xem ShopeeLive nhận voucher hấp dẫn

Chương trình Shopee 9.9 sẽ có rất nhiều sự kiện hấp diễn ra trên ShopeeLive. Các sự kiện đó gồm:

12H rồi!!! ShopeeLive thôi

Shopee Live 9.9

Chương trình này diễn ra trong suốt tháng 9/2022 bạn nhé! Khi xem ShopeeLive vào 12H mỗi ngày bạn sẽ có cơ hội nhận được:

 • Voucher FreeShip 70K cho đơn từ 25K
 • Voucher giảm 50%
 • Deal sốc 1K, 9K

Đặc biệt trong ngày 9/9 ưu đãi sẽ hấp dẫn hơn với:

 • Voucher FreeShip 99K đơn từ 0Đ
 • Voucher giảm 50% vào các khung giờ 9H và 21H (nhiều hơn một khung giờ 21h so với ngày thường)

Đại chiến Siêu Sao Mua Sắm

Chương trình Đại chiến Siêu Sao mua sắm sẽ diễn ra trong 2 ngày 8/9 và 9/9. Sẽ có rất rất nhiều sự kiện hấp dẫn được tung ra trong chương trình. Các sự kiện nổi bật nhất gồm:

 • Cơn mua voucher 99k
 • Xem Live nhận X2 Xu
 • Bạt ngàn DEAL giảm sốc chỉ từ 1K, 9K
 • Chơi game chia xu tổng giá trị 50 triệu

Bạn có thể xem chi tiết chương trình Đại Chiến Siêu Sao Mua Sắm tại link này: https://tinyurl.com/2lyx87tc

 

Siêu Đại Nhạc Hội Trăng Rằm

siêu đại nhạc hội trăng rằm 9.9

Chương trình Siêu Đại Nhạc Hội Trăng Rằm sẽ diễn ra từ 20H30 đến 22H00 ngày 8/9. Bạn có thể xem trực tiếp Siêu Đại Nhạc Hội tại Cần Thơ hoặc Xem trực tuyến trên App Shopee. Nếu bạn muốn xem trực tiếp, hãy săn vé ngay tại link này: https://tinyurl.com/2lolwzm4

Khi đến với chương trình trực tiếp bạn sẽ có cơ hội tham gia thử thách để nhận voucher lến đến 999K cùng nhiều quà tặng hấp dẫn.

Nếu bạn không thể xem trực tiếp thì cũng đừng buồn, vì khi xem trực tuyến bạn cũng sẽ được tham gia rất nhiều sự kiện hấp dẫn, gồm:

 • Lắc Siêu Xu vào 3 khung giờ: 21H, 21H30 và 22H. Mỗi khung giờ có tới 100 triệu Xu để chia đó!
 • Lấy voucher điểm danh – Chia đều kho 99 triệu xu. Cách tham gia bạn xem ở hình dưới:

 • Săn hàng trăm voucher trị giá 1 triệu đến từ các thương hiệu. Lịch săn voucher thương hiệu như sau:
  • 9:10 PM: VISA
  • 9:20 PM: Samsung
  • 9:50 PM: Unilever

 

Thử thách ShopeeMall

thử thách shopee mall

Đợt Siêu Sale Shopee 9.9 tới đây Thử thách ShopeeMall sẽ được mở. Cơ hội kiếm tới 1.500 Xu cực kỳ dễ dàng cho bạn đến rồi đây.

Chỉ cần vào link này lúc 0H mỗi ngày (0H là thời gian thử thách được tung mới) từ 2/9 đến 9/9 và thực hiện thử thách theo dõi Shop bạn sẽ nhận được Shopee Xu một cách miễn phí.

Lưu ý:

 • Thử thách ShopeeMall chỉ có thể nhìn thấy và thực hiện trên App Shopee. Bạn vào link trên bằng máy tính sẽ không thấy
 • Vào link trên sau đó kéo xuống dưới tìm đến mục Thử thách ShopeeMall nhé

 

Các chương trình khuyến mãi khác

Shopee 9.9 bloggiamgia

Dưới đây là những chương trình khuyến mãi cực kỳ hấp dẫn khác sẽ có trong đợt Siêu Sale Shopee 9.9 mà mình tổng hợp được:

Đánh giá bài viết

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

- Quảng cáo -

Phổ biến nhất

- Quảng cáo -