Shopee 9.9: Tiết lộ voucher 999K, 99K, 20K, 70K, mã FreeShip

Bạn đã nhận hết hàng săn sale 20.8 trên Shopee chưa? Mình thì nhận hết rồi đấy và lại mới nhận lương nữa. Shopee biết thế nên lại tung ra chương trình Shopee 9.9 luôn nè. Ai nghiện Shopee như mình thì tranh thủ vào đây tìm hiểu về Siêu hội mua sắm 9.9 của Shopee nha. Mình sẽ tiết lộ rất nhiều thứ hay ho đấy: Cơn mưa voucher, voucher trước giờ G và rất nhiều quà tặng siêu lớn từ Shopee… Bây giờ thì tìm hiểu chi tiết nào.

🔥 Tiết lộ sớm mã Shopee 9.9

🚛 Chính sách miễn phí vận chuyển 09/09:

► 0h, 9h, 12h, 15h, 18h, 21h: Lưu mã freeship 0Đ tối đa 15k trên banner tại đây: Tại đây

► Lưu trên banner mã freeship 50% tối đa 30K: Tại đây

► Lưu thêm các mã MPVC khác: Tại đây

► MPVC toàn sàn từ 99k

► Số lượt mã freeship được dùng tối đa ngày 9/9 là: 23 lượt/ngày và 23 lượt/tuần

.

🎁 A. Các mã phải vào lưu trước trên banner để dùng ngay vào 0H ngày 9.9:

🔥 1. Link Săn deal tiền triệu: Tại đây

► Từ 0H – 24H ngày 07/09: Lưu trên banner mã giảm 999k đơn từ 3 triệu cho ngành Điện tử (dùng ngay lúc 0H ngày 9.9)

► Từ 0H – 24H ngày 08/09: Lưu trên banner mã giảm 999k đơn từ 3 triệu cho nhóm 5 ngành Tiêu dùng (dùng ngay lúc 0H ngày 9.9)

► 0H ngày 09/09: Lưu trên banner + dùng ngay mã giảm 999k đơn từ 3 triệu cho toàn sàn Shopee

► 0H ngày 09/09: Lưu trên banner + dùng ngay mã giảm 9% tối đa 999K đơn từ 5 triệu cho Điện tử công nghệ

► 0H ngày 09/09: Lưu trên banner + dùng ngay mã giảm 10% tối đa 99k cho các ngành hàng Thời trang, tiêu dùng, đời sống, công nghệ, hàng quốc tế

.

🔥 2. Link Siêu sale voucher: Tại đây

► 0h ngày 07.09: lưu trước trên banner mã 99NAF0HD giảm 99k đơn từ 99k toàn sàn Shopee (dùng ngay lúc 0H ngày 9.9)

► 9h ngày 07.09: lưu trước trên banner mã 99NAF9HE giảm 99k đơn từ 99k toàn sàn Shopee (dùng ngay lúc 0H ngày 9.9)

► 12h ngày 07.09: lưu trước trên banner mã 99NAF12HF giảm 99k đơn từ 99k toàn sàn Shopee (dùng ngay lúc 0H ngày 9.9)

► 0H, 9H, 12H, 15H, 18H ngày 09/09: Lưu trên banner + dùng ngay mã giảm 19k đơn từ 19k toàn sàn Shopee

► 0H, 9H, 12H ngày 09/09: Lưu trên banner + dùng ngay mã giảm 10% tối đa 99k đơn từ 250k toàn sàn Shopee

.

🔥 3. Link Đón chờ siêu sale: Tại đây

► 21h ngày 8/9: Lưu trên banner mã hoàn 15% tối đa 99k đơn từ 150k toàn sàn Shopee

► 21h30 ngày 8/9: Lưu trên banner mã hoàn 15% tối đa 199k đơn từ 500k toàn sàn Shopee

► 22h ngày 8/9: Lưu trên banner mã hoàn 15% tối đa 199k đơn từ 500k toàn sàn Shopee

► 22h30 ngày 8/9: Lưu trên banner mã hoàn 15% tối đa 299k đơn từ 1 triệu toàn sàn Shopee

► 23h ngày 8/9: Lưu trên banner mã hoàn 15% tối đa 299k đơn từ 1 triệu toàn sàn Shopee

► 23h30 ngày 8/9: Lưu trên banner mã hoàn 15% tối đa 399k đơn từ 2 triệu toàn sàn Shopee

.

🎁 B. Các mã phải lưu trên banner + dùng ngay vào ngày 9/9:

🔥 1. Link ưu đãi đối tác 1: Tại đây

► 0h: Lưu trên banner + dùng ngay mã giảm 99k đơn từ 99k cho Điện tử công nghệ

► 9h: Lưu trên banner + dùng ngay mã giảm 99k đơn từ 99k cho nhóm 5 ngành Tiêu dùng

► 12h: Lưu trên banner + dùng ngay mã giảm 99k đơn từ 99k cho nhóm ngành Thời trang

► 18h: Lưu trên banner + dùng ngay mã giảm 99k đơn từ 99k cho nhóm 4 ngành Đời sống

.

🔥 2. Link ưu đãi đối tác 2: Tại đây

► 0h: Lưu trên banner + dùng ngay mã giảm 99k đơn từ 99k cho Điện tử công nghệ

► 9h: Lưu trên banner + dùng ngay mã giảm 99k đơn từ 99k cho nhóm 5 ngành Tiêu dùng

► 12h: Lưu trên banner + dùng ngay mã giảm 99k đơn từ 99k cho nhóm ngành Thời trang

► 18h: Lưu trên banner + dùng ngay mã giảm 99k đơn từ 99k cho nhóm 4 ngành Đời sống

.

🎁 C. Các mã nhập tay có hiệu lực vào ngày 9.9:

🔥 1. Mã toàn sàn Shopee – Khung giờ săn sale 

► 0h: 99HUNT999K0HA giảm 999k đơn từ 5 triệu toàn sàn Shopee. List sản phẩm áp mã: Tại đây

► 0h30: 99HUNT999K0HB giảm 999k đơn từ 5 triệu toàn sàn Shopee. List sản phẩm áp mã:  Tại đây

► 1h: 99HUNT999K0HC giảm 999k đơn từ 5 triệu toàn sàn Shopee. List sản phẩm áp mã: Tại đây

► 1h30: 99HUNT999K0HD giảm 999k đơn từ 5 triệu toàn sàn Shopee. List sản phẩm áp mã: Tại đây

► 9h: 99HUNT99K9H giảm 50% tối đa 99k đơn từ 99k toàn sàn Shopee. List sản phẩm áp mã: Tại đây

► 12h: 99HUNT99K12H giảm 50% tối đa 99k đơn từ 99k toàn sàn Shopee. List sản phẩm áp mã: Tại đây

► 15h: 99HUNT99K15H giảm 50% tối đa 99k đơn từ 99k toàn sàn Shopee. List sản phẩm áp mã: Tại đây

► 18h: 99HUNT99K18H giảm 50% tối đa 99k đơn từ 99k toàn sàn Shopee. List sản phẩm áp mã: Tại đây

► 21h: 99HUNT99K21H giảm 50% tối đa 99k đơn từ 99k toàn sàn Shopee. List sản phẩm áp mã: Tại đây

🔥 2. Mã áp dụng toàn sàn Shopee lọc tài khoản theo hệ đuôi 0 và 1:

️ Lưu ý: Nhiều mã Shopee sẽ chia làm 2 và lọc theo tài khoản (lọc user) chỉ khác nhau ký tự cuối 0 hoặc 1. Bạn bấm vào list sản phẩm áp mã tương ứng từng đuôi. Nếu báo: “Rất tiếc! Bạn chưa đạt đủ điều kiện để sử dụng voucher này” nghĩa là bạn không dùng được mã đó mà sẽ dùng được mã còn lại nhé!

List sản phẩm áp dụng được mã đuôi 0: Tại đây

List sản phẩm áp dụng được mã đuôi 1: Tại đây

► 0h: 99EBV20K0 hoặc 99EBV20K1 hoàn 20k đơn từ 99k toàn sàn Shopee

► 0h: 99EBV100K0 hoặc 99EBV100K1 hoàn 10% tối đa 100k đơn từ 500k toàn sàn Shopee

► 0h: 99EBV70K0 hoặc 99EBV70K1 hoàn 9% tối đa 70k đơn từ 300k (Mall)

 

► 0h: 99GIAM70K0H0 hoặc 99GIAM70K0H1 giảm 7% tối đa 70k đơn từ 500k toàn sàn Shopee

► 9h: 99GIAM70K9H0 hoặc 99GIAM70K9H1 giảm 7% tối đa 70k đơn từ 500k toàn sàn Shopee

► 12h: 99GIAM70K12H0 hoặc 99GIAM70K12H1 giảm 7% tối đa 70k đơn từ 500k toàn sàn Shopee

► 15h: 99GIAM70K15H0 hoặc 99GIAM70K15H1 giảm 7% tối đa 70k đơn từ 500k toàn sàn Shopee

► 18h: 99GIAM70K18H0 hoặc 99GIAM70K18H1 giảm 7% tối đa 70k đơn từ 500k toàn sàn Shopee

► 21h: 99GIAM70K21H0 hoặc 99GIAM70K21H1 giảm 7% tối đa 70k đơn từ 500k toàn sàn Shopee

 

► 0h: 99HOAN20K0H0 hoặc 99HOAN20K0H1 hoàn 20k đơn từ 50k toàn sàn Shopee

► 9h: 99HOAN20K0H0 hoặc 99HOAN20K9H1 hoàn 20k đơn từ 50k toàn sàn Shopee

► 12h: 99HOAN20K0H0 hoặc 99HOAN20K12H1 hoàn 20k đơn từ 50k toàn sàn Shopee

► 15h: 99HOAN20K0H0 hoặc 99HOAN20K15H1 hoàn 20k đơn từ 50k toàn sàn Shopee

► 18h: 99HOAN20K0H0 hoặc 99HOAN20K18H1 hoàn 20k đơn từ 50k toàn sàn Shopee

► 21h: 99HOAN20K0H0 hoặc 99HOAN20K21H1 hoàn 20k đơn từ 50k toàn sàn Shopee

 

► 0h: 99HOAN50K0H0 hoặc 99HOAN50K0H1 hoàn 10% tối đa 50k đơn từ 250k toàn sàn Shopee

► 9h: 99HOAN50K0H0 hoặc 99HOAN50K9H1 hoàn 10% tối đa 50k đơn từ 250k toàn sàn Shopee

► 12h: 99HOAN50K0H0 hoặc 99HOAN50K12H1 hoàn 10% tối đa 50k đơn từ 250k toàn sàn Shopee

► 15h: 99HOAN50K0H0 hoặc 99HOAN50K15H1 hoàn 10% tối đa 50k đơn từ 250k toàn sàn Shopee

► 18h: 99HOAN50K0H0 hoặc 99HOAN50K18H1 hoàn 10% tối đa 50k đơn từ 250k toàn sàn Shopee

► 21h: 99HOAN50K0H0 hoặc 99HOAN50K21H1 hoàn 10% tối đa 50k đơn từ 250k toàn sàn Shopee

.

🔥 3. Mã 50% cho các ngành hàng:

► 0h: 99EBV99KFM hoàn 50% tối đa 99k đơn từ 99k cho 5 ngành Tiêu dùng. List sản phẩm áp mã: Tại đây

► 0h: 99EBV99KEL hoàn 50% tối đa 99k đơn từ 99k cho Điện tử công nghệ. List sản phẩm áp mã: Tại đây

► 0h: 99EBV99KFA hoàn 50% tối đa 99k đơn từ 99k cho các ngành Thời trang. List sản phẩm áp mã: Tại đây

► 0h: 99EBV99KLS hoàn 50% tối đa 99k đơn từ 99k cho cho 4 ngành Đời sống. List sản phẩm áp mã: Tại đây

► 0h: 99EBV99KCB hoàn 50% tối đa 99k đơn từ 99k cho Hàng quốc tế. List sản phẩm áp mã: Tại đây

 

🎁 D. Ưu đãi cho các ngành hàng:

🔥 1. Nhóm 5 ngành Tiêu dùng (Sức khỏe sắc đẹp, Bách hóa online, Mẹ bé, Giặt giũ, Thú cưng): Tại đây

► 0h: 99FMCGSALE giảm 8% tối đa 100k đơn từ 500k (thêm lượt lúc 9h, 12h, 15h, 18h, 21h). List sản phẩm áp mã: Tại đây

► 0h: 99FMCGSALE1 giảm 10% tối đa 40k đơn từ 250k (thêm lượt lúc 9h, 12h, 15h, 18h, 21h). List sản phẩm áp mã: Tại đây

 

🔥 2. Nhóm Điện tử công nghệ: Tại đây

► 0h: 99ELSALE hoàn 7% tối đa 500k đơn từ 300k  (thêm lượt lúc 9h, 12h, 15h, 18h, 21h). List sản phẩm áp mã: Tại đây

► 0h: 99ELSALE1 giảm 5% tối đa 1 triệu đơn từ 3 triệu (thêm lượt lúc 9h, 12h, 15h, 18h, 21h). List sản phẩm áp mã: Tại đây

 

🔥 3. Nhóm các ngành Thời trang:

► 0h: 99FASHIONSALE hoàn 10% tối đa 30k đơn từ 99k (thêm lượt lúc 9h, 12h, 15h, 18h, 21h). List sản phẩm áp mã: Tại đây

► 0h: 99FASHIONSALE1 giảm 10k đơn từ 50k (thêm lượt lúc 9h, 12h, 15h, 18h, 21h). List sản phẩm áp mã: Tại đây

 

🔥 4. Nhóm 4 ngành Đời sống (Nhà cửa đời sống, Xe & phụ kiện, Đồ chơi, Nhà sách online): Tại đây

► 0h: 99LIFESALE giảm 10% tối đa 100k đơn từ 99k (thêm lượt lúc 9h, 12h, 15h, 18h, 21h). List sản phẩm áp mã: Tại đây

► 0h: 99LIFESALE1 giảm 10% tối đa 15k đơn từ 50k (thêm lượt lúc 9h, 12h, 15h, 18h, 21h). List sản phẩm áp mã: Tại đây

 

🔥 5. Hàng quốc tế:

► 0h: 99CBSALE giảm 12% tối đa 100K đơn từ 150K (thêm lượt lúc 9h, 12h, 15h, 18h, 21h). List sản phẩm áp mã: Tại đây

⏳ Mã vẫn đang được cập nhật thêm liên tục mỗi ngày…. Bạn nhớ quay lại bài viết này thường xuyên để xem thêm các mã khác nhé. Tối ngày 8/9 mã sẽ được tổng hợp đầy đủ tại trang này: mgghot.net

.

🔥 Tiết lộ các thông tin hot sẽ có trong chương trình Shopee 9.9

1. Săn mã Freeship cho đơn từ 0Đ

Săn sale không thể tách rời với mã miễn phí vận chuyển được đúng không các bạn. Bởi thế siêu hội mua sắm Shopee 9.9 lần này, Shopee sẽ tung ra những mã FreeShip hấp dẫn cho đơn từ 0Đ.

Ngày thường mã này cũng có nhưng chỉ giảm 10K và chỉ mở mới vào 0H mỗi ngày. Nhưng trong dịp Siêu Sale Shopee 9.9 lần này sẽ là giảm 15K và mở mới vào 6 khung giờ liền. Khung giờ nào thì bạn nhìn hình dưới nha!

Shopee 9.9Loại mã này bạn bắt buộc phải lưu trên Banner mới được. Link lưu mã Freeship 0Đ đây ạ: Click ngay

Mã FreeShip đơn 0Đ này có số lượng nhất định, nên lưu mã trên banner xong rồi thì bạn hãy nhanh chóng sử dụng nha. Thường nó sẽ hết lượt dùng sau khoảng 15 phút đến 1 tiếng tùy từng khung giờ.

2. Săn voucher khủng dùng ngày 9.9

Shopee 9.9

Cơn mưa voucher 100K

Ngay từ thời điểm này, bạn đã có thể bắt đầu sưu tầm những voucher hấp dẫn từ “Cơn mưa voucher” được rồi đấy ạ. Theo mình đoán thì những voucher trong chương trình Cơn mưa Voucher này thuộc dạng mã nhập tay. Tức là bạn có thể nhập ký tự mã vào ô Nhập mã Shopee ở bước Thanh toán mà không cần bấm Lưu trên banner. Và Cơn mưa voucher của chúng ta gồm các voucher sau:

Mã 99EBV20K0 Hoàn xu 100% tối đa 20K xu cho đơn từ 99K, áp dụng toàn sàn
Mã 99EBV20K1 Hoàn xu 100% tối đa 20K xu cho đơn từ 99K, áp dụng toàn sàn
Mã 99EBV100K0 Hoàn xu 10% tối đa 100K cho đơn hàng từ 500K, áp dụng toàn sàn
Mã 99EBV100K1 Hoàn xu 10% tối đa 100K cho đơn hàng từ 500K, áp dụng toàn sàn
Mã 99EBV70K0 Hoàn xu 9% tối đa 70K cho đơn hàng từ 300K, áp dụng toàn sàn
Mã 99EBV70K1 Hoàn xu 9% tối đa 70K cho đơn hàng từ 300K, áp dụng toàn sàn
Mã 99EBV99KFM Hoàn xu 50% tối đa 99K cho đơn hàng từ 99K, áp dụng cho hàng tiêu dùng
Mã 99EBV99KEL Hoàn xu 50% tối đa 99K cho đơn hàng từ 99K, áp dụng cho ngành hàng điện tử
Mã 99EBV99KFA Hoàn xu 50% tối đa 99K cho đơn hàng từ 99K, áp dụng cho ngành hàng thời trang
Mã 99EBV99KLS Hoàn xu 50% tối đa 99K cho đơn hàng từ 99K, áp dụng cho ngành hàng đời sống
Mã 99EBV99KCB Hoàn xu 50% tối đa 99K cho đơn hàng từ 99K, áp dụng cho hàng quốc tế

Lưu ý: Những mã này có chọn lọc người dùng đấy nhé. Những mã có ký tự 0 hoặc 1 ở cuối cùng là có chọn lọc nha. Hiểu đơn giản là bạn nhập mã 99EBV20K0 mà không dùng được thì bạn nhập mã 99EBV20K1 nhé.

Săn loại mã này thế nào?

Để săn được loại mã này thì bạn có thể vào trang này, sau đó lưu trên banner theo lịch mà Shopee tung ra rồi nhanh tay sử dụng vào lúc 0H ngày 9.9 khi mã bắt đầu có hiệu lực. Tuy nhiên, cách đó sẽ có tỷ lệ thành công không cao cho lắm. Bạn đừng nên lưu trước, hãy học cách sử dụng auto click để săn mã thì tỷ lệ thành công sẽ cao hơn.

Săn voucher trước giờ G

Shopee 9.9

Các đợt khuyến mãi trước thì mã trước giờ G sẽ bắt đầu lên từ 22H ngày hôm trước nhưng dịp Shopee 9.9 lần này là từ 21 giờ luôn nha. Những voucher và thời gian lưu cụ thể gồm:

 • 21H00 mã hoàn xu 15% tối đa 99K cho đơn hàng từ 150K
 • 21H30 mã hoàn xu 15% tối đa 199K cho đơn hàng từ 500K
 • 22H00 mã hoàn xu 15% tối đa 199K cho đơn hàng từ 500K
 • 22H30 mã hoàn xu 15% tối đa 299K cho đơn từ hàng 1 triệu
 • 23H00 mã hoàn xu 15% tối đa 299K cho đơn từ hàng 1 triệu
 • 23H30 mã hoàn xu 15% tối đa 399K cho đơn từ hàng 2 triệu

Riêng loại mã này bạn phải lưu banner thì mới sử dụng được nhé. Nghĩa là khi đến giờ mã lên thì bạn vào lưu mã, sau đó chọn sản phẩm mà mã hỗ trợ. Chuẩn bị sẵn mọi thứ ở bước Đặt hàng cuối cùng. Ngay khi đến 0H ngày 9.9 bạn nhanh tay chọn mã đã lưu rồi bấm Đồng ý – Đặt hàng để săn mã nha. Loại này thì săn bằng tay thôi chứ không cần dùng Auto Click. Mấy bạn dùng iPhone không có Auto Click thì cứ mã này mà săn. Tỷ lệ thành công sẽ cao hơn!

Link lưu mã dành cho các bạn đây: Tại đây . Nhớ kéo xuống phần săn voucher trước giờ G để lưu mã nhé.

Săn voucher 999K

Dịp Shopee 9.9 này, sẽ có rất nhiều voucher 999K cho đơn từ 3 triệu, đơn từ 5 triệu được Shopee tung ra. Và nếu sản phẩm bạn muốn mua có giá trị cao từ 3 triệu trở lên thì cơ hội đến rồi đây.

Cụ thể các voucher 999K đó gồm:

 • Voucher giảm trực tiếp 999K cho đơn từ 3 triệu, áp dụng cho ngàng hàng Điện tử. Bạn có thể lưu voucher này từ lúc 0H ngày 7.9
 • Voucher giảm trực tiếp 999K cho đơn từ 3 triệu, áp dụng cho ngàng hàng Tiêu dùng. Bạn có thể lưu voucher này từ lúc 0H ngày 8.9
 • Voucher giảm trực tiếp 999K cho đơn từ 5 triệu, áp dụng cho mọi sản phẩm. Bạn có thể lưu voucher này từ lúc 0H ngày 9.9
 • Tất cả các voucher trên đều có hiệu lực từ lúc 0H ngày 9.9 nha bạn. Quan trọng hơn là bạn chỉ có thể lưu những voucher này trên banner. Link để lưu banner đây nha bạn: Tại đây

Ngoài voucher giảm trực tiếp 999K thì bạn có thể săn voucher giảm 9% tối đa 999K cho đơn hàng Điện tử từ 5 triệu trở lên vào lúc 9H ngày 9.9 nữa nha.

Săn siêu voucher dịp Shopee 9.9

Chúng ta sẽ có 6 mốc thời gian để săn Siêu voucher trùng lặp với 6 mốc thời gian lưu mã vận chuyển luôn đó. Trong đó có một mốc 0H00 rất hấp dẫn với mã giảm 999K luôn nè. Không chỉ 1 mã nha, chúng ta sẽ có 4 cơ hội săn mã này vì nó sẽ làm mới mỗi 30 phút một lần đó.

Shopee 9.9

Hiện tại thì mình chưa nắm rõ cách săn loại voucher này thế nào. Nhưng theo kinh nghiệm của mình thì nhiều khả năng nó sẽ là mã dạng nhập tay. Tức là bạn có thể săn mã bằng cách nhập ký tự vào ô Shopee Voucher để áp dụng cho đơn hàng.

Như thường lệ thông tin về mã bao gồm: Cách săn, ký tự mã, sản phẩm áp dụng sẽ được mình đăng lên Facbook trước giờ mã lên tầm 20 phút. Tức là mã lên lúc 0H thì mình đăng post trên facebook lúc 23h40 cho bạn chuẩn bị.

Vì vậy bạn nhớ theo dõi facebook của mình qua link này nha: https://www.facebook.com/groups/mgghot.net

Cách săn loại mã nhập tay này thì mình đã để bài hướng dẫn ở trên rồi đó!

Voucher bất ngờ 9.9

Như thường lệ, chúng ta sẽ có voucher bất ngờ vào lúc 10H và 16H ngày 9.9 nha. Cụ thể lúc 10H là mã giảm tối đa 99K, lúc 16H là mã giảm tối đa 20K. Có điều hiện tại mình chưa ra điều kiện mã thế nào, cách sử dụng ra sao? Đó mới gọi là bất ngờ đúng không nào?

Nhưng mình nghĩ nó cũng là dạng nhập tay, nên bạn cần online trước tầm 20 phút và theo dõi facebook như mình nói ở trên để lấy trước nhé. Đây là một ưu thế dành cho những bạn đã đọc bài này của mình đó. Sau khi biết được mã rồi thì nhanh chóng chọn sản phẩm và chuẩn bị công cụ Auto Click để săn như bài hướng dẫn mình để ở phần trên đó!

Shopee 9.9

Voucher rất hấp dẫn nhưng số lượng có hạn nhé các bạn. Nên đặt giờ trước để săn mã cho chính xác nhé.

3. 6 khung giờ vàng săn sale

Shopee thường có những khung giờ vàng để săn sale, và dịp Shopee 9.9 lần này cũng như thế. Thực tế là ai săn Deal Shopee cũng biết các mốc giờ này rồi nhưng mình sẽ nhắc lại để các bạn mới săn biết nha!

 • 00H00: Deal khủng nhất ngày với voucher 999K
 • 09H00: Siêu sale hàng hiệu giảm tới 50%
 • 12H00: Nửa ngày nửa giá gimar 50%
 • 15H00: Săn hàng quốc tế mua 2 tặng 1
 • 18H00: Top deal xịn giảm giá mạnh
 • 21H00: Gì cũng rẻ với sale đồng giá 9K, 99K, 199K…

Shopee 9.9

4. Chọn số đúng trúng xế xịn

Đây là chương trình mini game quà tặng mà Shopee dành cho tất cả mọi người. Mỗi ngày bạn mở hộp quà khi đăng nhập và nhận mã dự thưởng hoặc xu. Nó diễn ra từ nay cho tới hết 9.9 nhé các bạn.

Số lượt mở quà: Trong suốt thời gian diễn ra chương trình, bạn sẽ được 2 lần miễn phí khi đăng nhập lần đầu vào “Quà tặng Shopee”. Sau đó cứ mỗi giờ được tặng thêm một lần mở quà miễn phí và không được cộng dồn quá 2 lần. Nghĩa là bạn qua tới 3 giờ đồng hồ thì bạn cũng chỉ được 2 lượt mở hộp quà thôi nha. Bởi vậy bạn cần đặt hẹn giờ để không bỏ phí lượt nha.

Quà tặng: Phần quà tặng như thế nào thì bạn xem hình dưới để biết chi tiết nhất nha:

Shopee 9.9

Kết quả cuối cùng của chương trình này sẽ được công bố cụ thể khi quay số ở buổi livestream vào 19H00 ngày 9.9 nhé các bạn. Link để tham gia game đây nha bạn: Tại đây

5. Thương hiệu xịn – Giá độc quyền

Một số thương hiệu lớn trên Shopee sẽ có giảm giá khủng dành cho sản phẩm của mình. Và nó chỉ giảm độc quên trên Shopee nha các bạn. Đây là danh sách các shop chính hãng tham gia chương trình này:

 • Unilever – Chăm sóc Gia đình. Đây là link shop
 • Lock&Lock Official Store (Cửa hàng chính hãng). Đây là link shop
 • VIVO OFFICIAL STORE. Đây là link shop
 • SAMSUNG OFFICIAL SHOP. Đây là link shop
 • PEAK SPORT. Đây là link shop 
 • Perfect Diary Official Shop. Đây là link shop

Shopee 9.9

6. 00H00 – 9.9: Nửa đêm săn DEAL khủng

Vào khoảng thời gian từ 0-2H sáng ngày 9.9 thì Shopee sẽ giảm giá sốc cho một số sản phẩm HOT nhất trên sàn. Bên dưới là những sản phẩm đó và bạn có thể tìm hiểu trước về chúng nha.

 • Apple iPad Air 4 10.9 inch Wi-Fi 64GB. Nó có giá 16.990.000Đ nhưng giảm chỉ còn 13.190.000Đ. Link sản phẩm ở đây.
 • Máy Tính Bảng Samsung Galaxy Tab A7. Nó có giá 4.490.000Đ nhưng giảm chỉ còn 3.890.000Đ. Link sản phẩm ở đây
 • Kem Dưỡng Sáng Da Chống Nắng, Ngừa Mụn Ban Ngày Eucerin Pro Acne SPF30 50ml. Nó có giá 490.000Đ giảm còn 399.000Đ. Link sản phẩm ở đây
 • Kem Dưỡng Ẩm Ngăn Ngừa Lão Hóa Olay Regenerist Chứa Chiết Xuất Retinol24 50gr. Nó có giá 549.000Đ giảm còn 385.000Đ. Link sản phẩm ở đây
 • Sách – Mukbang 1200 Từ Vựng Tiếng Hàn Tổng Hợp. Nó có giá 772.000Đ giảm chỉ còn 499.000Đ. Link sản phẩm ở đây.
 • Đồng hồ nam dây kim loại CASIO A158WA-1DF chính hãng. Nó có giá 815.000Đ giảm còn 599.000Đ . Link sản phẩm ở đây

Shopee 9.9

7. Bảng vàng thương hiệu – siêu sale nửa đêm

Chương trình này khác với chương trình thương hiệu xịn bên trên ở chỗ: Nó chỉ diễn ra duy nhất vào khung giờ từ 0-2H ngày 9.9 thôi nha bạn.

Dưới đây là các danh sách các Shop Bảng vàng trong dịp Shopee 9.9 này:

 • Apple Flagship Store giảm giá 30%. Link shop
 • LG Official Store giảm giá 50%. Link shop
 • P&G Việt Nam giảm giá 50%. Link shop
 • Lock&Lock Official Store giảm đến 50%. Link shop
 • Adidas Official Store giảm giá 30%. Link shop
 • Perfect Diary Official Shop giảm giá 30%. Link shop

Shopee 9.9

8. Vote đúng trúng hàng hiệu

Đây là một chương trình mini game mà không phải ai cũng biết nhé các bạn. Ngay bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tham gia để săn mã 999K cùng nhiều phần quà hấp dẫn khác nha.

Cách tham gia:

 1. Bình chọn cho sản phẩm yêu thích tại link này. Mỗi ngày được bình chọn cho 2 cặp sản phẩm
 2. Nếu bạn chọn đúng sản phẩm được nhiều vote nhất trong ngày. Thì ngày hôm sau sẽ có thông báo gửi tới bạn.
 3. Chụp màn hình thông báo và chia sẻ lên bài viết mini game trên Fanpage chính thức của Shopee tại đây

Thời gian diễn ra chương trình:

 • Từ 1-6.9 các bạn bình chọn sản phẩm yêu thích mỗi ngày
 • Từ 2-7.9 bình luận kết quả vote sản phẩm trên mini game của Shopee ở Fanpage
 • 8.9 công bố danh sách sản phẩm được bình chọn nhiều nhất và danh sách người tham gia trúng thưởng từ chương trình trên FanPage
 • 9.9 người trúng thưởng có thể mua sản phẩm với giá ưu đãi chỉ 9K mà thôi.

Chi tiết giải thưởng:

 • Voucher 999K áp dụng toàn sàn dành cho 2 người có lượng tương tác bình luận cao nhất trong bài viết mini game của Shopee
 • Voucher 50K áp dụng toàn sàn dành cho 30 người chơi may mắn trong mini game chọn ngẫu nhiên
 • Tất cả người chơi đều có cơ hội săn được sản phẩm được bình chọn nhiều nhất với giá chỉ 9K trong ngày 9.9

Kết luận

Cuối cùng mình đã tiết lộ những chương trình khuyến mãi và mini game hấp dẫn trên trong dịp Siêu hội mua sắm Shopee 9.9 sắp tới rồi. Bạn đã nhắm trúng cái gì rồi? Hãy nhớ lưu lại những mốc thời gian cần thiết và hẹn giờ đồng hồ để săn Deal cho kịp nhé. Mình sẽ liệt kê các mốc thời gian quan trọng cho các bạn nè:

Voucher trước giờ G: 21H00 đến 23H30 ngày 8.9.2021 cứ 30 phút 1 lần

00H00 – 9.9

 • Siêu voucher 999K mở mới mỗi 30 phút tới 2H
 • Lấy mã Freeship 0Đ
 • Áp mã trước giờ G
 • Sale khủng nhất ngày
 • DEAL khủng nửa đêm 0-2H
 • Shop xịn giảm sâu

09H00 – 9.9

 • Siêu voucher hoàn xu 50% tối đa 99K
 • Lấy mã Freeship 0Đ

10H00 – 9.9

 • Voucher bất ngờ

12H00 – 9.9

 • Siêu voucher hoàn xu 50% tối đa 99K
 • Lấy mã Freeship 0Đ
 • Nửa ngày giảm nửa giá

15H00 – 9.9

 • Siêu voucher hoàn xu 50% tối đa 99K
 • Lấy mã Freeship 0Đ
 • Săn hàng quốc tế giảm 50%

16H00 – 9.9

 • Voucher bất ngờ

18H00 – 9.9

 • Siêu voucher hoàn xu 50% tối đa 99K
 • Lấy mã Freeship 0Đ
 • Top DEAL xịn

20H00 – 9.9

 • Xem Livestream số gì đây

21H00 – 9.9

 • Siêu voucher hoàn xu 50% tối đa 99K
 • Lấy mã Freeship 0Đ
 • Gì cũng rẻ với Deal 9K hay 99K

Mình cảm thấy chương trình Shopee 9.9 lần này hấp dẫn hơn nhiều so với các lần trước. Đặc biệt là 2 mini game siêu hấp dẫn với voucher 999K và chiếc xế hộp Honda City giá trị tới 529 triệu. Nếu bạn đã ngắm được sản phẩm nào rồi thì nhanh tay lên kế hoạch săn đi nha. Chúc bạn mua sắm vui vẻ trên Shopee!

Đánh giá bài viết

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Mã Giảm Giá Hot | Chia sẻ mã giảm giá | Thông tin khuyến mãi
   Logo
   Enable registration in settings - general